We're the best сeramic company

Contacts

General Director: Kovalenko Olga

+38 (067) 612-20-75

Address
85110, Ukraine, Donetsk region, Konstantinovka, B. Khmelnitskogo Street, 1